pastiest

pastiest
superlative of pasty

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pastiest — past·y || peɪstɪ n. casserole, pie (British) adj. doughy; sticky, adhesive …   English contemporary dictionary

  • pasty — pasty1 /pay stee/, adj., pastier, pastiest, n., pl. pasties. adj. 1. of or like paste in consistency, texture, color, etc. n. 2. pasties, a pair of small, cuplike coverings for the nipples of a striptease dancer, nude model, etc. [1650 60 for def …   Universalium

  • pasty — pasty1 [ pasti] (also pastie) noun (plural pasties) Brit. a folded pastry case filled with seasoned meat and vegetables. Origin ME: from OFr. paste(e), based on late L. pasta paste . pasty2 [ peɪsti] adjective ( …   English new terms dictionary

  • pasty — I UK [ˈpeɪstɪ] / US adjective Word forms pasty : adjective pasty comparative pastier superlative pastiest a pasty face or pasty skin looks pale and not very healthy Derived word: pastiness noun uncountable II UK [ˈpæstɪ] / US noun [countable]… …   English dictionary

  • nutraukti — Rtr, ŠT1; R, MŽ, LL171, Ser 1. tr. SD384, R3, MŽ4, Sut, N, M, LL268,328, VĮ, DŽ1, DrskŽ staigiai atidalyti jungtį: Jijė nutraukė par pusę siūlą J. Netrauk virvės, nestipri – nutrauksi NdŽ. Vedu tvartan, bijau, kad pančio nenutraũkt karvė Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patiesti — patiẽsti, ia (pàtiesia), pàtiesė tr. 1. NdŽ padaryti kiek tiesesnį, patiesinti: Gelžį patiẽsti reik, sako, nė kokio sunkumo nėra Vvr. Senovių senovė[je] didžiai plačiai prekyba yra buvusi tūse kraštūse, jei tūlos jų upys yra patiestos S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasty — Ⅰ. pasty [1] (also pastie) ► NOUN (pl. pasties) chiefly Brit. ▪ a folded pastry case filled with seasoned meat and vegetables. ORIGIN Old French pastee, from Latin pasta paste . Ⅱ. pasty [2] …   English terms dictionary

  • pasty — pasty1 [pās′tē] adj. pastier, pastiest of or like paste in color or texture pasty2 [pas′tē] n. pl. pasties [ME pastee < OFr pastée < paste,PASTE] Brit. a pie, esp. a meat pie …   English World dictionary

  • pasty — 1. n. (pl. ies) a pastry case with a sweet or savoury filling, baked without a dish to shape it. Etymology: ME f. OF pasteacute ult. f. LL pasta PASTE 2. adj. (pastier, pastiest) 1 of or like or covered with paste. 2 unhealthily pale (esp. in… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”